Fotografia jako potężne medium
wyrazu i komunikacji oferuje
nieskończoną różnorodność
postrzegania, interpretacji i działania.